Jive

Ecologisch Kapitaal

Het ecologisch kapitaal heeft betrekking op de veerkracht van ecosystemen in het opvangen van natuurlijke en menselijke verstoringen, uitgedrukt in een score van 0 (zeer laag) - 100 (zeer hoog).