Jive

Verkeersslachtoffers - Art. 8 WvW per 10.000 inwoners

Personen die bij het ongeval letsel hebben opgelopen