Jive

Nieuwbouw per 1.000 woningen

Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.