Jive

% voorraad sociale huursector (als % van de huursector)

Het percentage sociale huurwoningen in de huursector.