Jive

% voorraad particuliere huursector (als % van de huursector)

Het percentage particuliere huurwoningen in de huursector.