Jive

% voorraad koopsector

Het percentage koopwoningen.