Jive

voldoende groen in de buurt (+)

Het percentage inwoners dat vindt dat er voldoende groen is in de buurt.