Jive

Openbaar vervoer (+)

Het percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over het openbaar vervoer in de nabijheid.