Jive

Sportvoorzieningen (+)

Het percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over de sportvoorzieningen in de nabijheid.