Jive

Speelvoorzieningen (kinderen tot 12 jaar) (+)

Het percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over het aanbod van speelvoorzieningen voor kinderen tot 12 jaar in de nabije omgeving.