Jive

Welzijnsvoorzieningen (+)

Het percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over het aanbod van welzijnsvoorzieningen (buurtwerk, jongeren- / ouderenvoorzieningen etc.) in de nabije omgeving.