Jive

Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden

De waardering van de ruimtelijke vestigingsvoorwaarden, uitgedrukt in een score van 0 (zeer laag) tot 100 (zeer hoog).