Jive

Onderwijs

Oordeel over de kwaliteit van het onderwijs (incl. volwassenonderwijs), uitgedrukt in een score van 0 (zeer laag) tot 100 (zeer hoog).