Jive

Sociaal-Cultureel Kapitaal

De waardering van sociale interacties binnen een samenleving met betrekking tot sociale rechtvaardigheid en maatschappelijke betrokkenheid, uitgedrukt in een score van 0 (zeer laag) -100 (zeer hoog).