Jive

De gemeente betrekt inwoners voldoende bij haar plannen, activiteiten en voorzieningen (+)

Het percentage inwoners dat vindt dat de gemeente inwoners voldoende betrekt bij plannen, activiteiten en voorzieningen.