Jive

De buurt is schoon (+)

Het percentage inwoners dat vindt dat hun buurt schoon is.