Jive

In de buurt zijn weinig tot geen dingen kapot (+)

Het percentage inwoners dat vindt dat hun buurt heel is.