Jive

Bevolkingsmutatie vestiging per 1.000 inwoners

Het aantal personen dat in een gemeente komt wonen na verhuizing uit een andere Nederlandse gemeente of uit het buitenland (immigratie), per 1.000 inwoners.