Jive

Bevolkingsmutatie vertrek per 1.000 inwoners

Het aantal personen dat verhuist naar een andere gemeente in Nederland of naar het buitenland (emigratie), per 1.000 inwoners.