Jive

Bevolkingsmutatie natuurlijke aanwas per 1.000 inwoners

Het aantal levendgeborenen minus het aantal overledenen.