Jive

Bevolkingsmutatie migratiesaldo per 1.000 inwoners

Het aantal gevestigde personen minus het aantal vertrokken personen.