Jive

Bevolkingsmutatie geboorten per 1.000 inwoners

Het aantal geborenen woonachtig in de gemeente per jaar, per 1.000 inwoners.