Jive

Bevolkingsmutatie vertrek totaal

Personen die verhuizen naar een andere gemeente in Nederland of naar het buitenland (emigratie).