Jive

Bevolkingsmutatie migratiesaldo

Het aantal gevestigde personen minus het aantal vertrokken personen.