Jive

Bevolkingsmutatie geboorten

Geborenen die enig teken van leven hebben vertoond ongeacht de zwangerschapsduur. Ze zijn geteld naar de woongemeente van de geborene; dus niet naar de gemeente waar de geboorte heeft plaatsgevonden.