Jive

% huishoudens samenwonend zonder kinderen totaal

Percentage percentage meerpersoons huishoudens zonder kinderen ten opzichte van het Percentage aantal huishoudens. Bepalend voor de indeling is de situatie op 31 december van het onderzoeksjaar.