Jive

% huishoudens 1-ouder totaal

Percentage percentage eenoudergezinnen ten opzichte van het Percentage aantal huishoudens. Bepalend voor de indeling is de situatie op 31 december van het onderzoeksjaar.