Jive

Groene druk (-19 t.o.v. 20-64 jaar)

De verhouding tussen het aantal personen van 0 tot 20 jaar en het aantal personen van 20 tot 65 jaar, uitgedrukt in een percentage.