Een ogenblik geduld a.u.b.

Wat vinden uw burgers van u? Doe de Burgerpeiling!

22-06-2015
door Danielle Dil

De laatste jaren zijn steeds meer taken bij gemeenten belegd. Gemeenten krijgen daardoor vaker en directer met inwoners te maken. Maar wat vinden de inwoners in de gemeente van bijvoorbeeld het leefklimaat, betrokkenheid bij de buurt en de dienstverlening van de gemeente?

Om het gemeentebeleid en uw dienstverlening zo goed mogelijk te kunnen afstemmen op de wensen van uw inwoners is het belangrijk dat uw bestuur weet wat er leeft. Wat gaat goed en wat kan volgens de inwoners beter? Hoe kunnen inwoners (meer) bijdragen aan het maatschappelijk leven en aan het welzijn van buurtgenoten?

Via de Burgerpeiling van KING achterhaalt u op welke themavelden uw gemeente het goed of minder goed doet. Uit de resultaten haalt u waar uw inwoners veel waarde aan hechten en welke zaken, in de optiek van de inwoners, voor verbetering vatbaar zijn. Hierop kunt u uw verbeterstrategie inrichten. Met de resultaten van de Burgerpeiling kan uw bestuur prioriteiten stellen en beleid maken.

Hoe werkt het?
Als gemeente kunt u de Burgerpeiling zelf uitvoeren (met uw onderzoeksafdeling bijvoorbeeld) of u kunt de peiling uit handen geven aan een onderzoeksbureau. Een lijst met onderzoeksbureaus die met de standaard van KING werken vindt u op onze website.

Waar staat uw gemeente?
Een groot voordeel van de Burgerpeiling van KING is de mogelijkheid om op waarstaatjegemeente.nl de resultaten van de Burgerpeiling onderling te vergelijken, de omstandigheden in uw gemeenten te duiden en aanknopingspunten te vinden om de dienstverlening en het gemeentebeleid te onderbouwen en verder te ontwikkelen.

Bent u geïnteresseerd in de Burgerpeiling? Wilt u de Burgerpeiling uitvoeren? Meer informatie vindt u op de webpagina Burgerpeiling op de website van KING.

Heeft u nog vragen? Lees de factsheet door of neem gerust contact op met KING via waarstaatjegemeente@kinggemeenten.nl  of via 070 373 8191.