Een ogenblik geduld a.u.b.

Waarstaatjegemeente.nl uitgebreid met dataset Beleidsinformatie Jeugd

03-09-2015
door Danielle Dil

In het kader van de gemeentelijke monitor sociaal domein is, na de eerste twee datasets 'gemeenteprofiel' en 'voorspeller toekomstig zorggebruik', nu ook de dataset 'Beleidsinformatie Jeugd' toegevoegd. Deze dataset geeft informatie over het aantal jongeren dat jeugdhulp, jeugdbescherming en/of jeugdreclassering heeft gekregen en het aantal trajecten waarin deze jeugdzorg is verleend.

De gegevens zijn cijfers op gemeenteniveau en gaan over het eerste kwartaal van 2015. Gemeenten krijgen inzicht in de gestarte, lopende en beëindigde jeugdzorgtrajecten, reden van instroom en uitstroom, duur van trajecten en via welke verwijzing het traject was gestart. Gemeenten kunnen zich vergelijken met andere gemeenten, de regio en heel Nederland.

Rapportage gemeentelijke monitor sociaal domein
De indicatoren uit de dataset komen terug in de rapportage van de gemeentelijke monitor sociaal domein die in de week van 14 september verschijnt op Waarstaatjegemeente.nl. Deze dataset is nu al beschikbaar voor vergelijkingen en analyses via de database van Waarstaatjegemeente.nl.

De komende tijd worden de volgende datasets nog toegevoegd aan deze site in het kader van de gemeentelijke monitor sociaal domein:
• Participatie
• Wmo
• Mentale gezondheid

Meer informatie
Voor meer informatie over de gemeentelijke monitor sociaal domein kijkt u op www.visd.nl/beleidsinformatie. Voor vragen over de nu toegevoegde dataset of de monitor kunt u contact opnemen via waarstaatjegemeente@kinggemeenten.nl of via 070 373 8191.