Een ogenblik geduld a.u.b.

Vragenlijsten kinderopvang en informatieveiligheid beschikbaar

06-04-2017
door Danielle Dil

Wilt u uw gemeenteraad goed informeren over de stand van zaken rond de uitvoering van de medebewindstaken? De toezichtinformatie voor gemeenten wordt ook dit jaar via Waarstaatjegemeente.nl ontsloten. Sinds 3 april jl. staan de vragenlijsten voor kinderopvang en informatieveiligheid open.

Verplicht
Het invullen van de vragenlijst kinderopvang is wettelijk  verplicht voor alle gemeenten. Informatieveiligheid is eigenlijk geen onderdeel van toezichtinformatie die volgt uit de wet RGT. Om de gemeenteraad wel optimaal te kunnen informeren over de laatste stand van zaken op het gebied van informatieveiligheid (horizontale verantwoording) sluit de aanlevering van gegevens rond informatieveiligheid aan bij de methodiek van de wetten rond toezichtinformatie.

Aanleveren
U kunt uw gegevens aanleveren via Mijn Waarstaatjegemeente.nl. Voor kinderopvang kunt u gegevens aanleveren tot en met 1 juli 2017. Als specialist kunt u de vragenlijst invullen. Daarna kan de coördinator van de gemeente de gegevens accorderen voor publicatie.

Voor alle andere vragenlijsten geldt een uiterste aanleverdatum van 1 september 2017.

Andere wetten RGT
Voor wat betreft de andere wetten RGT zijn de vragenlijsten sinds 10 april jl beschikbaar gesteld. Kijk hiervoor op ‘Cijfers aanleveren’.