Een ogenblik geduld a.u.b.

Tweede gemeentelijke monitor Sociaal Domein gepubliceerd!

28-01-2016
door Danielle Dil

Op donderdag 28 januari 2016 net na 15.00 uur is de tweede gemeentelijke monitor Sociaal Domein gepubliceerd op Waarstaatjegemeente.nl. De monitor geeft uw gemeente inzicht in de resultaten in het sociaal domein. Hoeveel kinderen krijgen jeugdhulp in uw gemeente, welke gezinnen worden ondersteund vanuit de Wmo? En weet u, op zowel huishouden- als cliëntniveau in welke wijken wordt gebruik gemaakt van meerdere ondersteuningsmogelijkheden vanuit de gemeente tegelijkertijd (stapeling)?

Bespreek de resultaten 
U kunt de monitor gebruiken om horizontale verantwoordingsinformatie te ontsluiten, bijvoorbeeld naar de gemeenteraad of naar uw inwoners. Ook kunt u via Waarstaatjegemeente.nl de gegevens van uw gemeente vergelijken met die van andere gemeenten en wijken. Ga eens het gesprek aan met uw gemeenteraad of met andere gemeenten over de resultaten uit de monitor.

Stapsgewijs naar meer inzicht
Het is de tweede keer dat deze gemeentelijke monitor Sociaal Domein uitkomt. Sinds september 2015 worden de resultaten binnen het sociaal domein twee keer per jaar gepubliceerd. Stapsgewijs komen er meer inzichten beschikbaar. Op dit moment kunt u gegevens aanleveren bij het CBS voor de derde editie van de monitor, die in juni 2016 uitkomt.

Waar komen de gegevens vandaan? 
In het eerste deel van de monitor staat informatie, die uit centrale databronnen (o.a. CBS en GGD) is verkregen. De cijfers over de Jeugdwet komen uit de beleidsinformatie jeugd. De cijfers betreffende participatie zijn verkregen via de BUS/SRG.
Veel Nederlandse gemeenten hebben gegevens aangeleverd voor de monitor. 145 gemeenten kozen voor ‘opt-in’, waarmee zij toestemming gaven hun gegevens over de Wmo te publiceren op Waarstaatjegemeente.nl. Dat is mooi, want hierdoor is vergelijking met andere gemeenten steeds beter mogelijk.

Aanmelden coordinator
Voor het aanleveren van gegevens ten behoeve van de monitor moet elke gemeente een coördinator aanmelden bij het CBS. Bijna alle gemeenten hebben dit al gedaan. Kijk op http://kinggemeenten.nl/secties/gemeentelijke-monitor-sociaal-domein/gemeentelijke-monitor-sociaal-domein voor alle informatie over het aanmelden van een coördinator.

Heeft u vragen over de rapportage? Neem dan contact op met KING via waarstaatjegemeente@kinggemeenten.nl of via 070 373 8191.