Een ogenblik geduld a.u.b.

Sinds 10 maart aanleveren cijfers toezichtinformatie mogelijk

10-03-2016
door Danielle Dil

U wilt uw gemeenteraad toch ook optimaal informeren over de stand van zaken rond de uitvoering van de medebewindstaken?

De toezichtinformatie voor gemeenten wordt ook dit jaar via Waarstaatjegemeente.nl ontsloten. Levert u informatie aan, zodat de raad weet waar zij aan toe is? Vanaf 10 maart tot 1 september kunt u toezichtinformatie voor een groot aantal wetten aanleveren. In het voorjaar zijn de rapporten met informatie per gemeente beschikbaar.

16 wetten als controle voor de raad 
In het kader van horizontale verantwoording (controle door de raad) kan voor 16 wetten informatie worden aangeleverd. Dit is verdeeld in twee groepen:

• toezichtinformatie aanleveren voor in totaal 15 wetten
• toezichtinformatie aanleveren voor het aparte onderdeel Informatieveiligheid. Deze valt binnen horizontale verantwoording, maar buiten het project toezichtinformatie. Het aanleverproces is wel hetzelfde.

14 wetten plus 1
Voor  14 wetten kunt u vanaf 10 maart tot 1 september informatie aanleveren. U kunt als deelnemer inloggen in het systeem, uw specifieke rol veranderen en gegevens aanleveren via https://mijn.waarstaatjegemeente.nl.


1 aparte wet: kinderopvang
Binnen de groep toezichtinformatie is kinderopvang een speciale wet. Hier doen alle gemeenten aan mee. Deze wet levert jaarlijks de meeste vragen op.
Gegevens voor de wet kinderopvang kunt u vanaf 18 april tot en met 1 juli 2016 aanleveren ook weer via https://mijn.waarstaatjegemeente.nl.
.
Wet 16: informatieveiligheid
Informatieveiligheid is geen onderdeel van toezichtinformatie die volgt uit de wet RGT. Toch is het in het kader van horizontale verantwoording belangrijk de raad te informeren over de stand van zaken rond informatieveiligheid. De aanlevering van deze informatie sluit aan bij de methodiek van het instrument toezichtinformatie.
Vult u voor 1 mei de vragenlijst ‘Informatieveiligheid’  in, dan worden uw gegevens meegenomen in de tussenstand die wij presenteren tijdens het jaarcongres van de VNG in juni.
Lukt het u niet voor 1 mei te reageren, dan kunt u nog tot 1 september 2016 uw vragenlijst ‘Informatieveiligheid’ invullen en opsturen. De uitkomsten van het onderzoek worden ontsloten via Waarstaatjegemeente.nl.

Mijn Waarstaatjegemeente
Voor het aanleveren van informatie logt u in op https://mijn.waarstaatjegemeente.nl.

De rapporten met toezichtinformatie over het voorgaande verantwoordingsjaar (2014) zijn inmiddels van de website verwijderd. De gegevens zijn niet meer beschikbaar.

Heeft u nog vragen over het aanleveren van toezichtinformatie? Neem dan contact op het informatiecentrum van VNG/KING via 070 373 81 91 of via waarstaatjegemeente@kinggemeenten.nl.