Een ogenblik geduld a.u.b.

Reminder aanleveren gegevens Kinderopvang

26-06-2017
door Danielle Dil

Op basis van de gegevens die bekend zijn bij Waarstaatjegemeente.nl hebben nog niet alle gemeenten de vragenlijst Kinderopvang gepubliceerd. Het invullen van de vragenlijst kinderopvang is wettelijk verplicht voor alle gemeenten.

Deadline voor het aanleveren van gegevens is 1 juli a.s. Nu blijkt dat veel gemeenten nog geen cijfers hebben aangeleverd. Dat kan zijn doordat de regels rond publicatie van de gegevens iets zijn aangepast. Voor de zekerheid nogmaals de informatie op een rij.

Toestemming voor publicatie
Anders dan voorheen moeten gemeenten een extra handeling uitvoeren om toestemming te geven voor publicatie van de gegevens. Ook als gemeenten eerder al hun gegevens hadden gepubliceerd, moeten zij opnieuw aangeven dat zij akkoord zijn met publicatie op Waarstaatjegemeente.nl.  

Via een externe link kunnen de RGT-coördinatoren van de gemeenten akkoord geven om de aangeleverde vragenlijsten (opnieuw) te publiceren.

Rapportage  binnen twee werkdagen zichtbaar
De coördinator ontvangt geen bevestiging na het publiceren. De vragenlijst is binnen twee werkdagen zichtbaar op de site waarstaatjegemeente.nl. De rapportage Kinderopvang, die op basis van de aangeleverde gegevens wordt gemaakt, is op de website online te zien via: waarstaatjegemeente.nl ─> instrumenten ─>  toezichtsinformatie─> selecteer de gewenste gemeente.

Handleiding
De handleiding Kinderopvang voor het aanleveren van de gegevens kan u helpen bij het invullen van de data. Doe dit dus deze week, maar zeker voor 1 juli a.s.!

Voor vragen over aanleveren gegevens Kinderopvang kunt u bellen met (070) 3738191