Een ogenblik geduld a.u.b.

Reminder: maak de keuze voor opt-in uiterlijk a.s. vrijdag 18 nov.

12-11-2016
door Danielle Dil

U heeft nog één dag de mogelijkheid om voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein voor opt-in (of opt-out) te kiezen: kiest u ervoor uw data op Waarstaatjegemeente.nl en Statline te publiceren?

De nieuwe Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein wordt in januari a.s. gepubliceerd. Het op-orde rapport ter ondersteuning van uw besluit staat inmiddels voor u klaar op het download portal. Tot uiterlijk 18 november kunt u het opt-in formulier toesturen aan monitorsociaaldomein@cbs.nl. Via dit e-mailadres kunt u ook een nieuw formulier aanvragen, mocht u het opnieuw willen ontvangen.

Opt-in besluit, hoe werkt dat?

U kunt zelf aangeven wat u wil publiceren. U kunt kiezen uit de basisset Wmo, de facultatieve set Wmo en de kosten van Wmo, van SBO en van jeugd, ervan uitgaande dat van al deze gegevens technisch goedgekeurde bestanden bij ons zijn ontvangen. Om de facultatieve set Wmo te publiceren is het noodzakelijk ook de basisset te publiceren.

Ik ben alleen coördinator voor mijn eigen gemeente

U kunt als medewerker het opt-in formulier voor uw eigen gemeente invullen, ondertekenen en terug sturen naar monitorsociaaldomein@cbs.nl.

Ik ben tevens coördinator voor een andere gemeente

U kunt het opt-in formulier voor uw eigen gemeente invullen, ondertekenen en terug sturen. Als coördinator voor (een) andere gemeente(n) dan waar u formeel werkzaam bent, wordt u verzocht het opt-in toestemmingsformulier door te sturen aan de betreffende gemeente(n). Daarna kan de medewerker van de betreffende gemeente het formulier invullen, ondertekenen en terugsturen aan CBS. 

Uitzondering

Heeft uw gemeente een samenwerkingsverband op ambtelijk niveau of werken gemeenten in uw regio samen op het gebied van jeugdzorg? Dan maakt het aantonen van de juridische grondslag van dit verband het voor u mogelijk om mede voor de betreffende gemeenten het opt-in formulier in te vullen, te ondertekenen en te retourneren.  

Nog meer vragen? Kijk eens naar de vragen (en antwoorden) die tijdens de webinar van 27 oktober jl. werden gesteld. Deelnemers kregen een toelichting op de ‘op-orde rapporten’ van het CBS en we bespraken de tabellen in het rapport. Heeft u het webinar gemist? Geen probleem, u kunt dit webinar terugluisteren.

Meer informatie

Kijk op de pagina Gemeentelijke Monitor Soiaal Domein voor meer informatie, of neem contact op via iris.vandiest@kinggemeenten.nl of 06 40 787 287.

Tenslotte

Op donderdag 1 december aanstaande organiseren wij een netwerkbijeenkomst over de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. We gaan hierbij o.a. in op sturen op outcome, voorspellers van schulden en longitudinale analyse. U kunzich hiervoor aanmelden via het aanmeldformulier.