Een ogenblik geduld a.u.b.

Rapporten Informatieveiligheid online

30-11-2017
door Danielle Dil

Sinds deze week staan de rapporten Informatieveiligheid per gemeente op Waarstaatjegemeente.nl. Basis voor de nu gepubliceerde rapporten zijn vragen die via Waarstaatjegemeente.nl in de periode april tot september 2017 zijn uitgevraagd bij gemeenten. De rapporten zijn te vinden via de database. Let op: pas uw gemeente aan door links boven op de knop 'wijzig' te klikken.

Gemeenten hebben met het aannemen van de Resolutie ‘Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente’ in de BALV op 29 november 2013 de urgentie van het informatieveiligheidsvraagstuk erkend en besloten om deze opgave samen op te pakken.

Het gemeentelijk rapport Informatieveiligheid laat zien hoe hoog informatieveiligheid op de bestuurlijke agenda van een gemeente staat.  Zo is te lezen of de gemeente informatiebeveiligingsbeleid heeft opgesteld, gebaseerd op de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG). Ook wordt ingegaan op het bevorderen van het bewust zijn van informatieveiligheidsaspecten bij medewerkers en op de vraag of informatieveiligheid een onderwerp is in het gemeentelijke jaarverslag. Ook de antwoorden van de vorige uitvraag (2016) worden ter vergelijking getoond, zodat de ontwikkeling zichtbaar wordt.

Het rapport is alleen beschikbaar als een gemeente haar cijfers over informatieveiligheid heeft aangeleverd.

ENSIA
In 2017 is de zelfevaluatie voor de Baseline informatieveiligheid Gemeenten (BIG) uitgevoerd in de nieuwe verantwoordingsprocedure ENSIA. In 2018 onderzoekt VNG of en hoe er over informatieveiligheid, op basis van de gegevens uit ENSIA, gepubliceerd kan worden op Waarstaatjegemeente.nl. Wij informeren u zodra hier meer over bekend is.