Een ogenblik geduld a.u.b.

Rapport over informatieveiligheid nu beschikbaar

09-06-2015
door Danielle Dil

Informatieveiligheid is een belangrijk en veel besproken onderwerp. Voor gemeenten is het uiteraard van belang dat medewerkers zich continu bewust zijn van de maatschappelijke, financiële en politieke risico’s die incidenten op informatieveiligheidsvlak met zich meebrengen.  Maar hoe ga je als gemeente om met informatieveiligheid?

Informatieveiligheid is een belangrijk en veel besproken onderwerp. Voor gemeenten is het uiteraard van belang dat medewerkers zich continu bewust zijn van de maatschappelijke, financiële en politieke risico’s die incidenten op informatieveiligheidsvlak met zich meebrengen.  Maar hoe ga je als gemeente om met informatieveiligheid?

Op de vernieuwde website waarstaatjegemeente.nl is vanaf vandaag, vrijdag 5 juni, het rapport ‘Informatieveiligheid’ te vinden. Hierin staat per gemeente beschreven of het onderwerp informatieveiligheid bestuurlijk belegd is, of het onderdeel vormt van een beleidsportefeuille, of de gemeente werkt conform de Baseline Informatieveiligheid Nederlandse Gemeenten (BIG) en of er aandacht is voor bewustwordingsontwikkeling bij medewerkers.

Tijdens de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van de VNG op 29 november 2013 is de Resolutie ‘Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente’  aangenomen. Een belangrijke stap voorwaarts als het gaat om het structureel werken aan informatieveiligheid binnen het gemeentelijke domein.

Conform deze Resolutie zijn gemeenten transparant over de manier waarop lokaal invulling wordt gegeven aan het thema informatieveiligheid. Nu het rapport over informatieveiligheid beschikbaar is via waarstaatjegemeente.nl wordt voor burgers, bedrijven en (keten)partners inzichtelijk waar gemeenten staan als het gaat om de afspraken die benoemd zijn in de Resolutie Informatieveiligheid.

De rapportages zijn te vinden op deze site in het dashboard (zie rapporten).