Een ogenblik geduld a.u.b.

Rapport Clientervaringsonderzoek per gemeente uitgebracht

23-08-2017
door Danielle Dil

Hoe tevreden zijn inwoners over de ondersteuning die zij ontvangen van gemeenten? De uitkomsten uit het Cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo 2016, die al gepubliceerd stonden op Waarstaatjegemeente.nl, zijn nu uitgebracht in een eigen CEO-rapport.

Eigen rapport
De resultaten uit het onderzoek zijn gepubliceerd in een losstaand rapport (buiten het rapport Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein om), omdat het voor gemeenten zo beter inzichtelijk is hoe de gemeente ervoor staat voor wat betreft clientervaringen.

Nieuwe gegevens
Dit jaar staan voor het eerst gegevens uit de tevredenheidsonderzoeken van de Wmo op Waarstaatjegemeente.nl. Het onderzoek geeft een goed inzicht in de kwaliteit van de Wmo in de gemeente in de optiek van burgers die gebruik maken van de voorzieningen.

Gemeentelijke rapportage
Het rapport clientervaringsonderzoek per gemeente is te vinden op het dashboard ‘Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein’

Vergelijken in de database
Ook in de database kunt u de scores van alle Nederlandse gemeenten raadplegen. Daar ziet u ook hoe uw gemeente scoort ten opzichte van andere gemeenten. In deze database kunt u de gegevens van uw gemeente vergelijken met de scores in de provincie of in dezelfde grootteklasse. De database is dus bij uitstek geschikt om uw gemeente te vergelijken met andere gemeenten naar keuze.