Een ogenblik geduld a.u.b.

Overheidsdienstverlening scoort een 8 of hoger

09-06-2015
door Danielle Dil

De overheid is druk bezig haar digitale dienstverleningsaanbod te vergroten en te verbeteren. Steeds meer kunnen burgers zaken digitaal regelen. Het blijkt dat de tevredenheid van burgers en ondernemers over de (digitale) dienstverlening van de overheid dit jaar licht is toegenomen. Twee onderzoeken die het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft laten uitvoeren tonen dat aan.

De overheid is druk bezig haar digitale dienstverleningsaanbod te vergroten en te verbeteren. Steeds meer kunnen burgers zaken digitaal regelen. Een paspoort aanvragen, een vergunning regelen of een afspraak op het stadhuis maken. Het blijkt dat de tevredenheid van burgers en ondernemers over de (digitale) dienstverlening van de overheid dit jaar licht is toegenomen. Twee onderzoeken die het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft laten uitvoeren tonen dat aan.

Informatie over de volwassenheid van de digitale dienstverlening per gemeente is te vinden op de vernieuwde site waarstaatjegemeente.nl. Het gebruiksvriendelijke dashboard geeft gemeenten, aan de hand van 15  thema’s, inzicht in hun indicatoren op verschillende maatschappelijke terreinen zoals leefbaarheid, veiligheid en jeugd en jeugdhulp.
De gegevens komen uit verschillende bronnen en onderzoeken, zoals burger- en ondernemerspeilingen, CBS en andere centrale databronnen. Gemeenten kunnen de gegevens onderling vergelijken of gebruiken om meer inzicht te krijgen, voor informatie voor besluitvorming, agenda vorming, verantwoording of onderzoek. De informatie is openbaar toegankelijk en daardoor ook bereikbaar voor andere geïnteresseerden als inwoners, onderzoekers en de media.

Lees meer http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2015/06/03/tevredenheid-over-overheidsdienstverlening-weer-licht-gestegen.html