Een ogenblik geduld a.u.b.

Onduidelijkheid over aanleveren gegevens kosten Wmo bij gemeenten

15-03-2016
door Danielle Dil

Voor de gemeentelijke monitor Sociaal Domein kunnen gemeenten tot en met 25 maart a.s. gegevens aanleveren bij het CBS. De kosten voor o.a. de Wmo worden hierbij ook uitgevraagd.
Een gemeente die gegevens heeft aangeleverd, krijgt een op-orde-rapport. De gemeente kan in dit rapport de aangeleverde data goed controleren.  De Wmo-kosten worden uiteraard ook teruggekoppeld aan de gemeenten in dit op-orde rapport. Het blijkt dat hier enige onduidelijkheid over is.

De gegevens in het op-orde rapport worden niet in die vorm en in die set gepubliceerd op Waarstaatjegemeente.nl.  Een gemeente moet eerst toestemming geven via het opt-in / opt-out besluit (wel of niet publiceren) of de aangeleverde data gepubliceerd mag worden of niet.

Nieuw bij deze gegevensaanlevering (voor de monitor van juni a.s.) is dat gemeenten apart toestemming moeten geven voor de basisset Wmo en de facultatieve set Wmo. De kosten Wmo behoren tot de facultatieve set.
Als een gemeente de kosten Wmo niet wil publiceren op Waarstaatjegemeente.nl, kan deze gemeente besluiten tot opt-out van de (gehele) facultatieve set Wmo, maar wel besluiten voor opt-in van de basisset Wmo.
Voor de kosten Jeugd en Sociale basisondersteuning wordt ook een apart opt-in/opt-out besluit gegeven.

Op 14 april organiseren KING en CBS  voor gemeenten een webinar over het opt-in/opt-out besluit. Communicatie hierover naar gemeenten volgt nog, o.a. via Waarstaatjegemeente.nl en kinggemeenten.nl .