Een ogenblik geduld a.u.b.

Noaberkracht ondekt de mogelijkheden van Waarstaatjegemeente.nl

01-09-2015
door Danielle Dil

Noaberkracht, de ambtelijke organisatie die werkt voor de gemeente Dinkelland en de gemeente Tubbergen, maakt al weer een tijd gebruik van de mogelijkheden van Waarstaatjegemeente.nl. De site is bedoeld voor gemeentebestuurders en ambtenaren, maar is ook geschikt voor andere geïnteresseerden die willen weten hoe hun gemeente ervoor staat. Noaberkracht gebruik de informatie die beschikbaar is op Waarstaatjegemeente om de dialoog aan te gaan.

‘Hoe maak je beleid zo goed dat het echt voorziet in de (informatie)behoefte van onze burgers? Wat willen onze burgers en op welke punten kunnen we onze dienstverlening en beleid verbeteren? Dat waren vragen die bij ons leefden en waarmee we bij Waarstaatjegemeente.nl kwamen”, vertelt Rob van den Berg van de afdeling Kwaliteit, Audit en Control.

Door beschikbare informatie uit verschillende bronnen te halen zoals Waarstaatjegemeente, is gestart met het samenstellen van een gedragen informatieset om het bewustzijn binnen de organisatie te vergroten.

“We praatten over wat er goed ging en wat minder goed. Wat zie je, wat zeggen de cijfers? Die cijfers werden niet gebruikt om af te rekenen, maar om bewustwording te creëren en ervan te leren: wat gebeurt er in onze gemeente. Wat kunnen we doen?”.

Wat deed Noaberkracht en waarom lukte het?
Tijdens de formatie van Noaberkracht werd het programmamanagement ingevoerd om doel- en resultaatgericht te willen werken en de juiste dingen te willen doen. Programmatisch werken zorgt voor samenhang, heldere doelen en concrete uitkomsten. Met behulp van bronnen zoals Waarstaatjegeemeente is een informatieset ontstaan om maatschappelijke effecten te kunnen signaleren en beleid te ondersteunen. Uiteraard moest er draagvlak gecreëerd worden. Het college, de raad en de medewerkers zelf moesten meegenomen worden in een andere manier van denken en praten.

Collega Bert Slot vult aan: ”Onze strategische doelen waren erg abstract geformuleerd. Dat wilden we concretiseren naar meer maatschappelijk relevante thema’s. Een scrumsessie werd daarom ingepland, waarbij KING ondersteunde om de juiste informatie boven tafel te krijgen. Natuurlijk hebben we ook wel eens gespeeld met het idee om een eigen database voor landelijk beschikbare informatie op te zetten. Maar toen we zagen hoeveel informatie er in Waarstaatjegemeente.nl te vinden is, besloten we al snel de info daar vanaf te halen. Veel efficiënter en effectiever”.

Er is hard gewerkt om deze doelen te bereiken. Er zijn bijvoorbeeld werksessies met de raad van Tubbergen gehouden om de raadsleden mee te nemen in een nieuwe manier van werken. We merken dat medewerkers binnen onze organisatie steeds meer bewust worden van de beschikbare informatie. ‘Wat doe ik en wat heeft dat als resultaat’.

Wat is het resultaat van alle inspanning? “In onze organisatie zijn mensen steeds meer bewust de maatschappelijke effecten van hun werk. Onze medewerkers zijn gemotiveerd en hebben oog voor zaken die er toe doen. Daarnaast hebben we nu een informatieset voor de twee gemeenten die gedragen wordt. We gebruiken informatie om inzicht te krijgen, te sturen,  en beleid te kunnen maken. We kunnen zeggen dat we de buitenwereld naar binnen hebben gebracht. We weten nu wat er speelt en reageren daar ook op. Als we bijvoorbeeld een nieuwe sporthal willen plaatsen kijken we meer dan voorheen eerst naar de demografie, sportfaciliteiten en de beleving van de burgers”.

“We zijn blij dat we vanuit de afdeling Kwaliteit, Audit en Control bij hebben kunnen dragen aan het ontwikkelen van het nieuwe dashboard voor Waarstaatjegemeente.nl. En KING heeft ons weer geholpen bij het zogenoemde ‘informatie denken’, dus denken vanuit de beschikbare cijfers”, vertelt collega Dexter Nijmanting.

Wat hebben we gaandeweg geleerd?
“We hebben geleerd een lerende organisatie te zijn. We doen niet alles meteen goed, maar we evalueren wel en nemen verbeterpunten mee in een volgend project. We rekenen mensen niet af op de cijfers, maar gaan er wel het gesprek over aan. Eigenlijk wil je heel veel weten. Maar dat is een valkuil. Onze les is geweest: houd het simpel. Beperk je tot een kleine set met cijfers en ga daarmee aan het werk“.

Ook voor KING was de manier waarop Noaberkracht met de gegevens van Waarstaatjegemeente.nl omging erg waardevol. Het team van Waarstaatjegemeente.nl kreeg veel interessante informatie over de bruikbaarheid van de site en het te ontwikkelen dashboard. KING kreeg de mogelijkheid weer eens echt een kijkje in de keuken van een gemeente te nemen. Het ontwikkelen van de nieuwe site WSJG met het gebruikersvriendelijke dashboard werd daardoor echt een samenwerkingsproject. “We voelden ons partners in dit traject.”

Noaberkracht biedt aan om andere gemeenten te helpen bij het proces om te komen tot een afgewogen set van indicatoren waarop maatschappelijke sturing mogelijk is, gebruik makend van reeds landelijke beschikbare bronnen op Waarstaatjegemeente.nl.

Neem voor meer informatie contact op met r.vandenberg@noaberkracht.nl of b.slot@noaberkracht.nl