Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuwe Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein gepubliceerd!

05-07-2016
door Danielle Dil

Op 5 juli is de nieuwe Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein gepubliceerd op Waarstaatjegemeente.nl. De monitor geeft uw gemeente inzicht in de resultaten in het sociaal domein. Maken meer mannen of meer vrouwen gebruik van de Wmo-regelingen in uw gemeente? Hoeveel kosten de jeugdzorgtrajecten uw gemeente eigenlijk? In vergelijking met de landelijke cijfers: wonen in uw gemeente meer of minder inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen?

Bespreek de resultaten
U kunt de cijfers uit de monitor gebruiken voor agendavorming, in de besluitvorming, voor verantwoording of voor onderzoek. Ook kunt u via Waarstaatjegemeente.nl de gegevens van uw gemeente vergelijken met die van andere gemeenten. Ga eens het gesprek aan met uw gemeenteraad of met andere gemeenten over de resultaten uit de monitor.

Mooie cijfers, maar hoe gebuikt u ze?
Aan deze nieuwe monitor is informatie over kosten Wmo en Jeugd toegevoegd. Lees ook het artikel over het gebruik van de cijfers uit de monitor

Waar komen de gegevens vandaan
In het eerste deel van de monitor staat informatie, die uit centrale databronnen (o.a. CBS en GGD) is verkregen. De cijfers over de Jeugdwet komen uit de beleidsinformatie jeugd. De cijfers betreffende participatie zijn verkregen via de BUS/SRG.
Veel Nederlandse gemeenten hebben gegevens aangeleverd voor de monitor. 180 gemeenten kozen voor ‘opt-in’, waarmee zij toestemming gaven hun gegevens over de Wmo te publiceren op Waarstaatjegemeente.nl. Dat is mooi, want hierdoor is vergelijking met andere gemeenten steeds beter mogelijk. 

Heeft u vragen over de rapportage? Neem dan contact op met KING via waarstaatjegemeente@kinggemeenten.nl of via 070 373 8191.