Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuw informatieprotocol voor 2016 beschikbaar

24-09-2015
door Danielle Dil

Jeugdhulpaanbieders leveren gegevens aan over het jeugdhulpgebruik aan bij CBS ten behoeve van de beleidsinformatie jeugd. CBS verwerkt deze gegevens tot statistieken en rapportages en publiceert deze op StatLine, zodat iedereen daar gebruik van kan maken. De levering van gegevens verloopt volgens de afspraken die in het informatieprotocol beleidsinformatie jeugd staan beschreven. Van dit informatieprotocol is een nieuwe versie voor 2016 beschikbaar.

Eenheid van taal
Het informatieprotocol beleidsinformatie jeugd is opgesteld zodat de persoonsgegevens op de juiste wijze bij CBS worden aangeleverd door de jeugdhulpaanbieders en de gecertificeerde instellingen. In het informatieprotocol is gedetailleerd beschreven welke definities de jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen moeten hanteren, zodat wordt voorzien in ‘eenheid van taal’. Ook is in het protocol beschreven hoe de gegevens moeten worden aangeleverd bij het CBS. Voor 2016 is een aantal wijzigingen doorgevoerd. Het nieuwe informatieprotocol is beschikbaar op de website van rijksoverheid.

Wanneer gebruikt u deze nieuwe versie?
Let op! Deze nieuwe versie is bedoeld voor het aanleveren van gegevens over 2016. De eerste levering van gegevens over 2016 is in juli volgend jaar. In januari 2016 moeten de jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde gegevens eerst nog de gegevens over het tweede half jaar van 2015 aanleveren. Voor deze levering geldt het huidige informatieprotocol.

Wmo
Voor de Wmo leveren de gemeenten de gegevens zelf aan bij het CBS. Gegevens over het eerste half jaar van 2015 kunnen gemeenten aanleveren in de periode van 1 september tot en met 23 oktober 2015. Het aanleveren van de gegevens gaat via het uploadportaal van het CBS. Bekijk voor alle specificaties het aanleverprotocol Gemeentelijke monitor sociaal domein.

Gegevens aanleveren voor monitor sociaal domein
Kijk op de site van VISD voor meer informatie over het aanleveren van gegevens.
Aanleverprotocol gegevens sociaal domein

CBS zal de wijzigingen ook doorvoeren in de specificaties van de aanleverbestanden. Deze zijn binnenkort te vinden op: www.cbsvooruwbedrijf.nl/jeugdzorg.