Een ogenblik geduld a.u.b.

Let op: publiceren data Clientervaringsonderzoek Wmo kan nog tot 25 nov.

21-11-2016
door Danielle Dil

Elke gemeenten is verplicht de data van het Cliëntervaringsonderzoek Wmo openbaar te publiceren via de website Waarstaatjegemeente.nl. Onlangs ontvingen alle gemeenten een brief van het ministerie van VWS, waarin wordt gemeld dat de resultaten half gepubliceerd moeten zijn.

Op 25 november 2016 sluiten de servers en kunt u echt geen data meer aanleveren. Wij verzoeken u daarom uiterlijk op 25 november de data van het Cliëntervaringsonderzoek Wmo aan te leveren via mijn.waarstaatjegemeente.nl. Informatie die later wordt ingevoerd wordt niet meer gepubliceerd.

Meer informatie 

In de instructies kunt u lezen hoe u gegevens op mijn.waarstaatjegemeente.nl kunt aanleveren en publiceren. Heeft u hulp nodig, mail dan naar waarstaatjegemeente@kinggemeenten.nl.