Een ogenblik geduld a.u.b.

Laatste week gegevensaanlevering GMSD

21-03-2016
door Danielle Dil

Aanstaande vrijdag 25 maart is de deadline voor de gegevensaanlevering voor de gemeentelijke monitor Sociaal Domein. Bij deze het dringende verzoek aan gemeenten die nog niet hebben aangeleverd, om de gegevens uiterlijk deze week naar het CBS te sturen.

Wmo, kosten SBO en kosten Jeugd
Er kunnen voor de monitor drie typen bestanden worden aangeleverd, namelijk een Wmo-bestand, kosten SBO en kosten Jeugd. De bestanden gaan over het tweede half jaar van 2015 (H2). Eventueel kunt u ook nog gegevens aanbieden over het eerste half jaar van 2015 (H1).
Voor het aanleveren van het Wmo-bestand is het advies om contact op te nemen met de softwareleverancier van uw gemeentelijke Wmo-applicatie. Het bestand kosten SBO kent slechts twee regels (+ kopteksten) met daarin informatie over twee IV3 codes (670 en 671). Dit bestand is relatief eenvoudig samen te stellen. Zie voor meer informatie pagina 28 van het aanleverprotocol.

Hulp bij de gegevensaanlevering
Als u vragen heeft, dan kunt u de volgende stappen zetten:

1. Bekijk de vijf tips over de veelvoorkomende fouten. Denk bijvoorbeeld aan het aantal kolommen in het Wmo bestand. 

2. Raadpleeg het aanleverprotocol met daarin informatie over de bestandspecificaties. Denk bijvoorbeeld aan de lengte van de velden of de naam van het bestand.

3. Raadpleeg de voorbeeldbestanden.

4. Contact opnemen:
• Technische vragen kunt u stellen aan het CBS via monitorsociaaldomein@cbs.nl
• Inhoudelijke vragen kunt u mailen naar waarstaatjegemeente@kinggemeenten.nl