Een ogenblik geduld a.u.b.

KING en VeiligheidNL samen aan de slag voor gemeenten

19-01-2015
door Henri Kaper

KING en VeiligheidNL werken samen om gemeenten inzicht te geven in statistieken over ongevallen binnen gemeenten. Op basis van deze cijfers kunnen beleidsmakers maatregelen nemen om het aantal ongevallen in de gemeente terug te dringen. In het kader van deze samenwerking ondertekenden KING en VeiligheidNL tijdens het KING jaarcongres op donderdag 15 januari een convenant.

Data rondom ongevallen

KING en VeiligheidNL presenteren de cijfers over ongevallen per gemeente op waarstaatjegemeente.nl. Hierbij kan worden gedacht aan verkeersongevallen, maar ook aan ongevallen in en om het huis of op de sportvelden. Wanneer de gemeente het beleid op deze kwantitatieve data afstemt, is het mogelijk om het aantal ongevallen in de gemeente terug te dringen. Dit bevordert niet alleen de gezondheid van de bevolking, maar kan ook het sociaal domein positief beïnvloeden met een afnemende vraag naar zorg.

Preventie valongevallen

Valongevallen bij ouderen vormen een groot en toenemend gezondheidsprobleem. Zelfstandig thuis wonen kan door een val onmogelijk worden. Ernstige valongevallen bij ouderen leiden tot hoge medische kosten die (deels) ten laste komen van het gemeentelijk WMO-budget. Het is goed bekend welke aanpakken effectief zijn om het aantal ernstige valongevallen terug te dringen. Bij de decentralisatie van langdurige zorg ligt er een kans voor gemeenten om via valpreventie de zorguitgaven te beperken.