Een ogenblik geduld a.u.b.

Inzicht in Informatieveiligheid! Tussentijds rapport gepubliceerd.

06-09-2016
door Danielle Dil

Het is belangrijk dat u inzicht heeft in de manier waarop informatieveiligheid in uw gemeente bestuurlijk wordt opgepakt. Dat inzicht krijgt u als uw gemeente de vragenlijst Toezichtsinformatie/informatieveiligheid invult. 124 gemeenten hebben dat dit jaar al gedaan.

Tussentijds rapport gepubliceerd
Deze week is het eerste (tussentijdse) rapport gepubliceerd op Waarstaatjegemeente.nl, waarin gemeenten de gegevens die zij hebben ingevuld kunnen terugzien. Daarbij worden ook antwoorden uit de eerdere meting gepresenteerd, zodat de ontwikkeling in de tijd zichtbaar is. Daaronder worden ook de waarden van de andere deelnemende gemeenten getoond, zodat vergelijken mogelijk is.

Maak werk van informatieveiligheid
Informatieveiligheid is een belangrijke randvoorwaarde om de digitale gemeente tot een succes te maken. In de Buitengewone Algemene Ledervergadering van de VNG in november 2013 namen gemeenten vrijwel unaniem de Resolutie ‘Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente’ aan. Gemeenten erkenden hiermee de urgentie van het informatieveiligheidsvraagstuk. Zij besloten werk te maken van informatieveiligheid met gelijke kaders en lokaal maatwerk. Onderdeel van de resolutie is dat de gemeenten hun lokale invulling rondom het thema van informatieveiligheid transparant maken voor burgers, bedrijven en (keten)partners. Deze transparantie wordt onder meer behaald door via Waarstaatjegemeente.nl verslag te doen van hun status. Deze openbare informatie vormt de basis voor jaarlijkse collegiale beoordeling (peer reviews).

Kansen en risico’s
Met de Digitale Agenda 2020 geven gemeenten hier als collectief nog een extra impuls aan. De voortgaande digitalisering brengt veel kansen met zich mee in de vorm van efficiëntere en kwalitatief betere dienstverlening, maar deze ontwikkeling kent ook risico’s. Voldoende bestuurlijke aandacht en bewustzijn onder medewerkers is essentieel om mogelijke risico’s aan te pakken.

Vul de vragenlijst nu nog in!
U kunt de vragenlijst Informatieveiligheid nog invullen tot 1 oktober 2016. Kijk hiervoor op http://www.waarstaatjegemeente.nl/content/cijfers
Of ga direct naar: https://mijn.waarstaatjegemeente.nl/
Lees ook het jaarverslag van de Visitatiecommissie Informatieveiligheid .