Een ogenblik geduld a.u.b.

Informatie over zorggebruik in gemeenten nu op Waarstaatjegemeente.nl

04-07-2016
door Danielle Dil

Ongeveer 13% van de Nederlandse verzekerden maakte in 2014 geen aanspraak op de zorgverzekering. Inwoners van grotere steden maken iets minder gebruik van de zorgverzekering dan inwoners van kleinere gemeenten.
Hoeveel inwoners gebruiken medicijnen wegens een ernstige of chronische aandoening? Van vijf aandoeningen is het medicijngebruik per gemeente in beeld gebracht. Landelijk gezien is het medicijngebruik wegens reuma het laagst (1,8% van de verzekerden) en wegens COPD/astma het hoogst (4,0% van de verzekerden).

Deze en nog veel meer cijfers over de gezondheid en zorggebruik van inwoners per gemeente zijn sinds deze week te vinden op Waarstaatjegemeente.nl

Waarstaatjegemeente.nl
De nieuwe cijfers op Waarstaatjegemeente.nl bieden gemeenten inzicht in de mate waarin inwoners gebruik maken van zorg binnen de zorgverzekeringswet en de Wet Langdurige Zorg (Wlz). De informatie op Waarstaatjegemeente.nl is tot stand gekomen in samenwerking met het Vektis, het informatiecentrum voor de zorg. Ook Vektis biedt de cijfers aan via de website www.zorgprismapubliek.nl.

Informatie over zorggebruik
Op de beide sites staat informatie over de zorg per gemeente voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (2014), de Wet langdurige zorg (2015) en de Zorgverzekeringswet (2014 en 2015). De websites geven actuele, betrouwbare en feitelijke informatie over het zorggebruik per gemeente, per leeftijdscategorie en per geslacht.

Vergelijk, verbaas, verbeter
Gemeenten en zorgverzekeraars kunnen met deze nieuwe informatie niet alleen kritisch kijken naar de zorg in hun eigen gemeente, maar ook kunnen zij de cijfers vergelijken met de landelijke cijfers of met een andere gemeente.
Gemeenten kunnen met deze cijfers het gesprek aangaan met zorgverzekeraars om de cijfers en de verschillen tussen gemeenten te interpreteren en te duiden. Zo kan een gemeente, samen met een zorgverzekeraar goed onderbouwde beslissingen nemen over de zorg in de gemeente.

Uitbreiding
Vektis en KING zijn van plan de websites in de toekomst uit te breiden met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), waardoor meer inzicht ontstaat op de samenloop van het gebruik van zorg uit de verschillende wetten. Ook krijgen gemeenten zo meer zicht op de verschuivingen die optreden tussen bijvoorbeeld de Wmo en de Wlz.

Vektis biedt informatie op maat
Naast de algemene openbare informatie is het ook mogelijk om aanvullende informatie op maat te krijgen over zorg in specifieke gemeenten. Geïnteresseerden kunnen daarvoor contact opnemen met Vektis via info@zorgprismapubliek.nl.