Een ogenblik geduld a.u.b.

Gemeenteprofiel en toekomstig zorggebruik nu ook op deze site

19-08-2015
door Danielle Dil

In het kader van de gemeentelijke monitor sociaal domein zijn twee datasets aan de database van Waarstaatjegemeente.nl toegevoegd: gemeenteprofiel en voorspeller toekomstig zorggebruik.

Het gemeenteprofiel geeft informatie over de opbouw van wijken in uw gemeente, zoals leeftijdsopbouw, huishoudsamenstelling, inkomen en woningvoorraad naar type. De dataset voorspeller toekomstig zorggebruik geeft inzicht in ontwikkelingen (onder andere verdachten, voortijdig schoolverlaters, beroepsbevolking) die zouden kunnen leiden tot gebruik van voorzieningen in het sociaal domein.

De gegevens over het gemeenteprofiel zijn cijfers op wijkniveau 2014. De indicatoren van voorspeller toekomstig zorggebruik zijn gegevens op gemeenteniveau 2015. De indicatoren uit deze datasets komen terug in de rapportage van de gemeentelijke monitor sociaal domein die in de week van 14 september verschijnt op Waarstaatjegemeente.nl. Deze datasets zijn nu al beschikbaar voor vergelijkingen en analyses via de database van Waarstaatjegemeente.nl.

De komende tijd worden de volgende datasets nog toegevoegd aan Waarstaatjegemeente.nl in het kader van de gemeentelijke monitor sociaal domein:
• Beleidsinformatie Jeugd
• Participatie
• Wmo
• Mentale gezondheid

Meer informatie
Voor meer informatie over de gemeentelijke monitor sociaal domein kijkt u op www.visd.nl/beleidsinformatie. Voor vragen over de nu toegevoegde datasets of de monitor kunt u contact opnemen via waarstaatjegemeente@kinggemeenten.nl of via 070 373 8191.