Een ogenblik geduld a.u.b.

Gemeenten kunnen Toezichtinformatie voor 2014 aanleveren

24-02-2015
door Henri Kaper

Sinds vorige week kunnen gemeenten de toezichtinformatie voor 2014 aanleveren. De toezichtinformatie, die op waarstaatjegemeente.nl wordt gepubliceerd, helpt gemeenteraadsleden bij het uitvoeren van hun controlerende taak.

Toezichtinformatie is informatie over hoe gemeenten een negentiental belangrijke wetten uitvoeren, zoals de Drank-en Horecawet, de Wabo en de Jeugdwet. De informatie wordt grotendeels aangeleverd door gemeenten en is deels afkomstig uit landelijke bronnen. Gemeenten leveren de informatie aan via de gebruikersomgeving van waarstaatjegemeente.nl.

Nadat de informatie gepubliceerd is op waarstaatjegemeente.nl kunnen raadsleden overzichtelijke rapporten downloaden. Hierin is per wet zichtbaar hoe het college zijn taken uitvoert, binnen de gestelde kaders.

Verbeteringen

In 2014 hebben KING en VNG het instrument Toezichtinformatie voor het eerst beschikbaar gesteld. Het instrument is enthousiast ontvangen door gebruikers. De evaluatie van het instrument heeft een aantal verbeteringen opgeleverd:

  • Een aantal bestaande indicatoren is aangepast.
  • Er zijn toezichtindicatoren voor toegevoegd voor de Participatiewet, Jeugdwet en Wmo 2015.
  • De inhoudelijke toelichtingen van de rapportages zijn verbeterd.
  • Het aanleveren van de informatie via waarstaatjegemeente.nl is eenvoudiger en gebruiksvriendelijker, dankzij een vernieuwde gebruikersomgeving.

Meer informatie over het instrument Toezichtinformatie vindt u op de website van KING. De vragenlijsten over 2014 kunnen tot en met uiterlijk 15 juli 2015 worden ingevuld.